[LINQ] LINQ to Objects(Minメソッド)

スポンサーリンク

Minメソッドは、その名の通り最小値を求めるメソッドです。

以下の例では、int型 の 配列変数である numbers から最小値を求めます。

VBの例

Dim numbers() As Integer = {3, 5, 2, 1, 9, 8, 7}
Dim min = numbers.Min()

Console.WriteLine("最小値は{0}です", min)

C#の例

int[] numbers = { 3, 5, 2, 1, 9, 8, 7 };

double min = numbers.Min();
Console.WriteLine("最小値は{0}です", min);
Please follow and like us:

コメント

タイトルとURLをコピーしました